Om foreningen

Praktisk information:

Ny sæson:
Sæson start: 1. september 2019
Efterårsferie: 12. - 20. oktober 2019 (begge dage incl.)
Juleferie: 21. december 2019 - 5. januar 2020 (begge dage incl.)
Vinterferie: 15. - 23. februar 2020 (begge dage incl.)
Forårsopvisning: 29. marts 2020

Tilmelding på www.grevegymnastik.dk er efter "først til mølle" princippet. Betaling foretages ved tilmelding.  Har du spørgsmål kan du sende en mail ved at Klik her.

Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger. 
Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og hvis muligt, mundtligt. En aflysning afstedkommer ikke krav på erstatningstræning eller tilbagebetaling i kontingent.

Konkurrencehold:
Ved betaling til konkurrenceholdene er der mulighed for at deles betalingen i 2 rater, mod pålægning af et ekspeditionsgebyr på 150,- kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold, må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.

Kalender/aktiviteter


Bestyrelsesmøde
29. oktober 2019
Nationale Mesterskaber Kvindelig Idrætsgymnastik
8. november 2019
Bestyrelsesmøde
19. november 2019
DM U8-U14 Mandlig Idrætsgymnastik
24. november 2019
Træningsweekend Idrætsgymnastik
7. december 2019