Om foreningen

Praktisk information:

Sæson start: 1. september 2017
Efterårsferie: 14. - 22. oktober 2017
Juleferie: 21. december 2017 - 7. januar 2018 
Vinterferie: 17.- 25. februar 2018
Forårsopvisning: 15. april 2018

Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger.
Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og hvis muligt, mundtligt.

Konkurrencehold:
Her kan betalingen deles i 2 rater mod  pålægning af ekspeditionsgebyr på 100,- kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold  må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.

Kalender/aktiviteter


Bestyrelsesmøde
26. juni 2018
SommerCamp - Idrætsgymnastik
22. juli 2018
Tilmelding til nyt program åbnes
1. august 2018