Om foreningen

Praktisk information:
Sæson start: 1. september 2018 
Efterårsferie: 14. - 21. oktober 2018
Juleferie: 22. december 2018 - 6. januar 2019 
Vinterferie: 16. - 24. februar 2019
Forårsopvisning: 31. marts 2019

Tilmelding på www.grevegymnastik.dk er efter "først til mølle" princippet. Betaling foretages ved tilmelding. 

Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger. 
Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og hvis muligt, mundtligt. En aflysning afstedkommer ikke krav på erstatningstræning eller tilbagebetaling i kontigent.

Konkurrencehold:
Ved betaling til konkurrenceholdene er der mulighed for at deles betalingen i 2 rater, mod pålægning af et ekspeditionsgebyr på 150,- kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold  må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.

Kalender/aktiviteter


Juleferie
22. december 2018
Elite Camp - Æstetisk Gymnastik
5. januar 2019
Landsholdstræning - MIG
19. januar 2019
Vinterferie
16. februar 2019
Sjællandsmesterskaberne - Idrætsgymnastik
9. marts 2019