Ordinær Generalforsamling 2020

Indbydelse til ordinær generalforsamling, 


Årets Generalforsamling: 
Denne er varslet og planlagt til 21. april. Vi tør ikke løbe an på at den kan afholdes, så vi har valgt at flytte den frem til 19. maj samme sted og tid. Dermed bliver fristen ændret for indsendelse af emner eller opstilling af kandidater til den 5. maj kl. 00.00. Begge dele skal indsendes til formand@grevegymnastik.dk. 
Hvis vi mod forventning IKKE kan afholde vores generalforsamling fysisk den 19. maj, afholdes den via skype med bestyrelsen og dem der har tilkendegivet at de ønsker at deltage. Men mere om det senere. 

Vi glæder os til at se jer.

Vi har mange spændende opgaver og tanker omkring fremtiden, så er frisk, fuld af gode ideer, har du lyst til at præge udviklingen af foreningen og lægge en masse god energi og arbejde i bestyrelsen for en skøn forening, kan du indsende dit kandidatur til formand@grevegymnastik.dk.  Skal være indsendt senest den 5. maj kl. 00.00. 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår John Hansen)
2) Stemmetællere
3) Formandens beretning
5) Fremlæggelse af budget
6) Indkommende forslag - fremsendes til formand@grevegymnastik.dk senest 5. maj 2020 kl. 00.00

7) Valg til bestyrelsen

- Formand Sussie Busk Hansen - IKKE på valg
- Kasserer Ole Nysom - Er på valg og er villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Jens Kofoed - IKKE på valg
- Bestyrelsesmedlem Helle Storm - IKKE på valg
- Bestyrelsesmedlem Rasmus Madsen - Er på valg og er villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Emilie Madsen - Er på valg og er villig til genvalg 
- Henriette Bohn Jensen - IKKE på valg
- 2 suppleantroller er vacante
- Revisor - Helena Verwohlt IKKE på valg

8) Eventuelt