Ordinær Generalforsamling 2019

Indbydelse til ordinær generalforsamling, 


Tirsdag den 23. april 2019 kl. 18:30 i Klublokale 2 sal Greve Idrætscenter.

Vi glæder os til at se jer.

Vi har brug for kræfter til bestyrelsen, så har du lyst til at stille op til en post i bestyrelsen, kan du indsende dit kandidatur til formand@grevegymnastik.dk. 
Skal være indsendt senest den 8. april kl. 00.00.

Dagorden:

1) Valg af dirigent
2) Stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Fremlæggelse af budget
6) Indkommende forslag (skal være fremsendt senest den 8. april kl. 00:00)
7) Valg til bestyrelsen
8) Eventuelt